Lepinguvälised võlasuhted

Ava otsing

Lepinguvälised võlasuhted

Käesolevas õpikus käsitletakse lepinguväliste võlasuhete õiguse olulisemaid probleeme. Eelkõige on see mõeldud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele lepinguväliste võlasuhete õppeaine omandamise hõlbustamiseks, aga loodetavasti pakub õpik ka üldisemat teoreetilist ja praktilist huvi.

Selle õpiku näol on tegemist 2012. a ilmunud õpiku “Lepinguvälised võlasuhted” täiendatud ja muudetud versiooniga.

Õpikus on uusi viiteid vahepealsel ajal ilmunud võlaõigusseaduse üldosa täiendatud kommenteeritud väljaandele, õiguskirjandusele ning kohtupraktikale.

Tambet Tampuu


AUTOR
  • Tambet Tampuu
Raamatu ilmumisaeg
  • 2017